Posts Tagged nguyễn thanh phượng

Ngân hàng Bản Việt sẽ là tên mới của Ngân hàng Gia Định

On the net Ngân hàng Bản Việt sẽ là tên mới của Ngân hàng Gia Định Cổ đông chiến lược thoái vốn, GiaDinhBank đổi tên Ngân hàng TMCP Gia Định (GiaDinhBank) vừa có thông báo triệu tập Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2011 vào ngày 3-11-2011 để xin ý kiến về việc […]

, , ,

Bạn nghĩ gì về bài viết này?