Posts Tagged le an tang vo nguyen giap

Lễ an táng đại tướng Võ Nguyên Giáp được tổ chức tại Quảng Bình ngày 13/10/2013

On the net Lễ an táng đại tướng Võ Nguyên Giáp được tổ chức tại Quảng Bình ngày 13/10/2013 Lễ truy điệu, lễ an táng đại tướng Võ Nguyên Giáp được truyền hình trực tiếp Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam xin trân trọng giới thiệu Thông báo của Ban Lễ tang về […]

, ,

Bạn nghĩ gì về bài viết này?

Lễ viếng đại tướng Võ Nguyên Giáp vào ngày 12/10/2013

Lễ viếng đại tướng Võ Nguyên Giáp vào ngày 12/10/2013 Lễ truy điệu, lễ an táng đại tướng Võ Nguyên Giáp được truyền hình trực tiếp Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam xin trân trọng giới thiệu Thông báo của Ban Lễ tang về Lễ viếng, Lễ truy điệu và Lễ an táng […]

, , ,

Bạn nghĩ gì về bài viết này?