Posts Tagged chi nhanh agribank nam ha noi

Agribank ôm nợ khủng 3.000 tỷ đồng – Lún sâu trong vũng lầy nợ xấu

On the net Agribank ôm nợ khủng 3.000 tỷ đồng – Lún sâu trong vũng lầy nợ xấu Agribank: Lún sâu trong vũng lầy nợ xấu Là ngân hàng có tỷ lệ nợ xấu cao nhất trong nhóm NHTM nhà nước với 6,14%, Agribank không những chưa cải thiện được tình hình mà còn lún […]

, , , , , ,

Bạn nghĩ gì về bài viết này?