Posts Tagged 160/TBKL-TTCP

Thông báo số 12/TB-UBND phản hồi kết luận 160/TBKL-TTCP

On the net Thông báo số 12/TB-UBND phản hồi kết luận 160/TBKL-TTCP Toàn văn Thông báo số 12/TB-UBND Chiều ngày 17/1/2013, Thanh tra Chính phủ đã công khai Thông báo số 160/TB-TTCP ngày 17/01/20013 kết luận thanh tra trách nhiệm của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng trong việc chấp hành pháp […]

, ,

Bạn nghĩ gì về bài viết này?

Thông báo 160/TBKL-TTCP kết luận của Thanh tra chính phủ tại Đà Nẵng

On the net Thông báo 160/TBKL-TTCP kết luận của Thanh tra chính phủ tại Đà Nẵng Toàn văn : Thong bao Ket luan Thanh tra Da Nang – Thanh tra Chính phủ (Cadn.com.vn) – Ngày 17-1, Thanh tra Chính phủ đã có Thông báo số 160/TBKL-TTCP kết luận trách nhiệm của một số cá nhân tại […]

Bạn nghĩ gì về bài viết này?