Posts Tagged 12/TB-UBND

Thông báo số 12/TB-UBND phản hồi kết luận 160/TBKL-TTCP

On the net Thông báo số 12/TB-UBND phản hồi kết luận 160/TBKL-TTCP Toàn văn Thông báo số 12/TB-UBND Chiều ngày 17/1/2013, Thanh tra Chính phủ đã công khai Thông báo số 160/TB-TTCP ngày 17/01/20013 kết luận thanh tra trách nhiệm của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng trong việc chấp hành pháp […]

, ,

Bạn nghĩ gì về bài viết này?